išvelniuoti

išvelniuoti
išvelniúoti tr. išvadinti velniu, iškeikti: Iškeikė, išvelniãvo mane, ir nežinau už ką Š. Išvelniãvo muni kaip kokią piemenę Krš. Papykęs išvelniãvo visus ir išėjo iš gryčios Ėr. Dar nei barščių neragavo, jau šeimyną išvelniãvo (d.) Nm. | refl. Š, , Žvr: Jie baisiausiai susipyko, išsivelniãvo Rs. \ velniuoti; apvelniuoti; įvelniuoti; išvelniuoti; nusivelniuoti; pavelniuoti; pravelniuoti; privelniuoti; suvelniuoti; užvelniuoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apvelniuoti — tr. išvadinti velniu, minint velnią apkeikti: Apvelniãvo, aprupūžiavo – tiek gali iš pijoko gauti Krš. Ko jis ten sukinasi po daržą, ar nereikia apvelniuot? Ėr. velniuoti; apvelniuoti; įvelniuoti; išvelniuoti; nusivelniuoti; pavelniuoti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsivelin — išsivelinuoti žr. išvelniuoti (refl.): Abu išsivelinãvo, išsigyvačiavo, paakius išsigurino Prng. velinuoti; išsivelin …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsivelniavoti — ×išsivelniavoti žr. išvelniuoti (refl.): Ka išsivelniavojom ta išsivelniavojom! Vkš. velniavotis; išsivelniavoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvelninti — 1. refl. žr. išvelniuoti (refl.): Pirma išvelninais, o paskiau dailinys! Kal. 2. intr. išeiti kur nereikia, išsitrenkti: Neišvelnink į traktierių, būk numie ben par Velykas! Lk. velninti; išvelninti; pavelninti; suvelninti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusivelniuoti — pavadinti velniu, minint velnią nusikeikti: Nusivelniãvo, nusispjovė i numovė numie Krš. Nusivelniuok, bus ant širdies lengviau Ds. velniuoti; apvelniuoti; įvelniuoti; išvelniuoti; nusivelniuoti; pavelniuoti; pravelniuoti; privelniuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavelniuoti — 1. intr. kiek velniuoti, velnią minint pasikeikti: Šnekėti mėgstu, pavelniuoti mėgstu Šauk. 2. tr. NdŽ kurį laiką velniuoti, velnią minint keikti. | refl. NdŽ. velniuoti; apvelniuoti; įvelniuoti; išvelniuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pravelniuoti — intr. NdŽ 1. velniuojant, velnią minint, keikiantis praeiti. 2. refl. imti velniuotis, velnią minint keiktis. 3. refl. kurį laiką velniuotis, velnią minint keiktis. velniuoti; apvelniuoti; įvelniuoti; išvel …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • privelniuoti — 1. intr. daug velniuoti, velnią minint prikeikti: Privelniuoja, prisikeikia Ėr. 2. tr. daug apvelniuoti: Gana jau tu mane privelniavaĩ, daugiau nebevelniuosi Ds. velniuoti; apvelniuoti; įvelniuoti; išvelniuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvelniuoti — 1. intr. NdŽ minint velnią sukeikti: Da suvelniuoja kitas Ėr. | refl. NdŽ: Kad susivelniuõs grodami kortom, net kortos nuo stalo nuskrenda Ds. Susvelniãvo, trenkė durim i nupylė Tr. 2. tr. bet kaip, prastai padaryti: Jis tik suvelniuoja tuos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užvelniuoti — žr. suvelniuoti 1: Vyrai užvelniuoja Alvt. Kai aš tau užvelniuosiu! rš. velniuoti; apvelniuoti; įvelniuoti; išvelniuoti; nusivelniuoti; pavelniuoti; pravelniuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”